Yeminli Tercüme

Kurumlar ya da şirketler tarafından herhangi bir belgenin resmi geçerliliği olduğunu güvenceye almak adına çevirisi yapılmış dokümanın yeminli tercümanlarca imzalanması istenebilir. Bu durumda ancak bir dil diploması olan tercüman noterden yemin zaptı çıkarabilir ve yeminli tercüman imzası atmaya yetkili hale gelir.

Tüm dünya dillerinde gerek olması halinde yeminli tercüman imzalı doküman teslimi yapabilecek geniş ve uzman tercüman ağına sahibiz. Dokümanlarınız istenilen formatta hazırlandıktan sonra yeminli tercüman kaşe ve imzalı şekilde teslim edilebilmektedir.