Deşifre Hizmeti

Dijital kanyaklardaki ses ve görüntü dosyalarınız hangi formatta olurlarsa olsun deşifre işlemi yapılarak yazılı doküman haline getirilebilir. Talep edilen bir dile tercümesi de sağlanarak teslim gerçekleştirilir.