Dünyada En Çok Kullanılan Dil

Dünyada En Çok Kullanılan Dil

22.02.2021

Dünyada resmi olarak tanımlanan yedi bin üzerinde dil mevcut. Her bölgenin dil oluşumunda farklı etkileşimleri ve hikayeleri var. Ekonomik döngüler, hangi dilin daha çok kullanılacağında etken. Dışa dönük  tarihi olan, ticari olarak dinamiklerini iyi tasarlayan bölgelerin dilleri daha çok konuşuluyor. Elbette, nüfus yoğunluğu ve göçte etkileşim gösterilen coğrafyalarda dilin yayılımında etkili unsurlar. Peki, dünyada en çok kullanılan dil hangisi?

UNESCO tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, dünya genelinde dillerin kullanımı hakkında detaylı veriler kaydediyor. UNESCO'nun her yıl yayımladığı verilere göre İngilizce, dünyanın birçok noktasında ortak dil olarak konuşulmakta ve yazınsal nitelikte kullanılmakta. Bu sebeple  dünya genelinde en çok kullanılan dilin İngilizce olduğuna dair yanlış bir kanı oluşmuştur. Evet, dünyada en çok kullanlılan dil İngilizce değildir.

Dünyanın %20'sinin Anadili Çince


Dünyanın en çok kullandığı ve konuştuğu dil Çincedir. Bunun ana nedeni ülkenin nüfus açısından yoğun bir dinamiği uzun zamandır sağlamasıdır. Dünyanın yüzde yirmisini oluşturan nüfusu aynı zamanda aktif ekonomileri sebebiyle en çok yayılım gösteren dil özelliğindedir. İyi eğitim gören Çin vatandaşları, ülke genelinde kullanılan 6 Bin karakteri bulan alfabe ile konuşma gerçekleştirebilmektedir. Dünya nüfusu 2020 yılı itibarıyla 8 milyara yaklaşırken, Çin nüfusu  1 milyar 500 milyon sınırına dayanmıştır.

Çin İmparatorluğu 1949 yılında Cumhuriyet sistemine geçmiş ve 80'li yıllarda büyük atılım göstererek dış dünyaya ekonomisini açmıştır. Süreç boyunca artan nüfus etlikileşiminin de devam etmesiyle dünyaya yayılmış ve haliyle Çince farklı noktalarda konuşulan bir dil olma şansını yakalamıştır. Öyle ki yaşadığımız güncel olayların bile ana kahramanı Çin'dir.

En çok kullanılan diller listesinde İngilizce ikinci sırada yer alırken diğer diller ise şu şekilde sıralanmaktadır. İspanyolca, Hintçe, Arapça, Rusça, Malayca, Bengalce, Portekizce ve Fransızca.

Dünyada en çok kullanilan dil Çince dedik. Çince'nin dil özelliği kapsamını biraz daha genişleterek bir cep bilgi daha verelim. Çince, bir diller bütünüdür aslında. En çok konuşulanı ise Mandarindir. Kuzey Çin bölgesine mahsus bu lehçe bir milyona yakın kişi tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin en çok konuşulan lehçelerinin diğer ikisi ise Şanghay ve Wu lehçeleridir. Çince, dünyanın en çok konuşulan dili olması sebebiyle Birleşmiş Milletlerin de resmi dillerinden biri olma özelliğini taşımaktadır.